Idrott och psykisk ohälsa

#ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

Webbplatsen innehåller tre huvuddelar.

Känn dig själv! - Skapa handlingskraft! - Följ upp!

Här kan du läsa mer om hur du kan använda webbplatsen.