Matchfixning är ett av svensk idrotts största hot. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar om rent spel. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant, vare sig att delta i eller titta på.

Riksidrottsförbundets arbete mot matchfixning är en del av partnerskapet med Svenska Spel vilket bidragit till möjliggörande av utbildningen.

Denna utbildning syftar till att ge utövare, ledare, funktionärer och övriga inom idrott en god kunskap om matchfixning och tillhörande problem, såsom otillåten vadhållning och spelproblematik.

Om utbildningen

Utbildningen består av olika avsnitt som i sin tur innehåller ett antal uppgifter med texter, filmer och bilder. Markera varje uppgift som klar när du har läst och tycker att du har förstått innehållet. Spara gärna utbildningen som ett bokmärke i din webbläsare så du enkelt hittar tillbaka nästa gång. Som sista uppgift i varje avsnitt finns ett obligatoriskt test. Det består av 5–10 frågor. För att bli klar med utbildningen måste du ha svarat rätt på frågorna. 

Du genomgår utbildningen i ditt eget tempo. Du kan göra ett avsnitt vid ett tillfälle och fortsätta vid ett senare tillfälle, dina framsteg sparas automatiskt. Det är dock viktigt att du har koll på vad som gäller för den idrott som du är aktiv i eftersom respektive idrott kan ha olika uppmaningar om när utbildningen ska vara genomförd.

Du bestämmer själv var du genomför utbildningen, till exempel framför datorn eller med surfplatta/mobil.

När du är klar med samtliga uppgifter är du godkänd på utbildningen och ditt Specialidrottsförbund kan se resultatet i Idrott Online.

 
Kom igång med utbildningen!

Har du inte anmält dig till utbildningen, gör du det här.

Har du redan anmält dig till utbildningen, loggar du in här.