Idrottsrörelsens terrorberedskap

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid. Nuvarande hotbild innebär att sannolikheten för att ett attentat ska genomföras har ökat och innebär att samtliga aktörer i samhället behöver prioritera terrorhotbilden på ett annat sätt än tidigare.

För idrottsrörelsens del finns det anledning att se över sitt säkerhetsarbete i samband med idrottsarrangemang och vidta erforderliga åtgärder för att förhindra och försvåra terrorangrepp. Arrangörer av ett idrottsevenemang där man på förannonserad tid samlar många människor, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att garantera säkra och trygga evenemang.