Om produktionen

Det här utbildningsmaterialet är ett stöd för att underlätta arbetet för föreningar som vill arrangera ett modernt idrottsevenemang på främst lokal nivå. Idrottsevenemang - handledning från start till mål är framtagen i samarbete av SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.

Vi vill tacka medverkande i produktionen Idrottsevenemang - handledning från start till mål:

  • Redaktör Sofia Kärrå
  • Foton till häftet och webbplatsen har tagits av John Hellström och Bildbyrån
  • Filmning och redigering är gjord av Filmriding
  • Formgivning av häftet står Linda Eriksson Dizain för

SISU Idrottsutbildarna – idrottsrörelsens utbildningsorganisation

SISU Idrottsutbildarna finns över hela landet och är ett stöd och en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som distrikts- och föreningsnivå kopplat till utbildning och utveckling. Att vi finns på olika nivåer och över hela landet ger våra medarbetare en unik inblick i vad som är på gång inom idrotten, inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening.

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna så hjälper vi er att utvecklas. Tillsammans gör vi ditt förbund och din förening starkare.

Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen

Som idrottens förlag har SISU Idrottsböcker i uppdrag att leta upp, samla in och sprida kunskap som utvecklar idrotten. Vi förpackar kunskap så att den blir enkel, attraktiv och på bästa sätt anpassad till målgruppen. På så sätt gör vi kunskap tillgänglig för fler tränare, fler aktiva och andra som vill lära mer och utvecklas ytterligare.

På sisuidrottsbocker.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.