Översättningsförmåga övning 11

Innan du börjar en delövning skriv ut tillhörande karta och ta fram en penna för att markera löpvägen.
Jämjö ly 3 övningskarta.jpg

Karta för utskrift