Hjärt-lungräddning

Behandlingen utförs genom växelvis 30 hjärtkompressioner mitt på personens bröstben och därefter 2 inblåsningar i personens mun, den så kallade mun-mot-mun-metoden. Vid hjärtkompressioner ska bröstkorgen tryckas ner minst 5 och som mest 6 centimeter. Det är viktigt att man släpper upp bröstbenet helt och hållet innan en ny kompression startar. Kompressionerna ska ske med en hastighet av minst 100 styck och som mest 120 styck per minut. Avbrott i kompressionerna ska endast göras vid inblåsningarna. Behandlingen fortsätter sedan oavbrutet tills ambulanspersonal tar över behandlingen eller personen vaknar till liv. Genom att ringa 112 och sätta på högtalarfunktionen, kan man få ett bra stöd under sin behandling. 

Barn-HLR
Det finns några skillnader på hur man utför HLR på barn eftersom de har en annan anatomi än vuxna. Det är vanligare med luftvägsstopp än hjärtstopp för barn.

Råd:

 • Börja alltid med 5 inblåsningar
 • 30 kompressioner – därefter 2 inblåsningar
 • Tryck på nedre delen av bröstbenet, akta bröstbensspetsen
 • Kompressionsdjup 5 cm för barn från 1 år till puberteten (4 cm på barn 0-1 år)
 • Släpp upp helt mellan varje kompression
 • 100-120-takt på kompressionen
 • Hårt underlag vid kompressioner
 • Inblåsning ska ta 1 sek, tills bröstkorgen lyfter sig

 

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns numera på allt fler arbetsplatser, idrottsplatser och andra allmänna platser. Med en hjärtstartare finns möjligheten att starta ett hjärta vid ett plötsligt hjärtstopp. Tiden från ett hjärtstopp till att en elstöt ges är helt avgörande om en persons liv går att rädda eller inte. Det är därför viktigt att någon hämtar hjärtstartaren så fort som möjligt. Larma även 112 så fort någon saknar andning eller att andningen är onormal eller bristfällig.

Här på webbplatsen Sveriges hjärtstartarregister ser du var det finns hjärtstartare i din omgivning.

Vissa hjärtstartare börjar ge instruktioner så fort du öppnar locket till den. Andra hjärtstartare kräver att du trycker på den gröna On-knappen för att den ska starta att ge instruktioner. Den kommer till exempel att uppmana dig att:

 • Avlägsna kläderna från patientens bröst (en sax ska finnas i en påse vid hjärtstartaren)
 • Ta fram elektroderna och fästa dem enligt bilderna på elektroderna (under höger nyckelben och 10 cm under vänster armhåla)
 • Se till att ingen rör patienten, när hjärtstartaren analyserar hjärtverksamhet
 • Starta HLR eller att ge en elstöt. Ingen får röra patienten då du ger en elstöt!

För att elektroderna ska fästa ordentligt är det ibland nödvändigt att raka bröstet under höger nyckelben. Om bröstkorgen är blöt eller fuktig måste man även torka av bröstkorgen, så att inte elströmmen går den lättaste väggen (ytligt via vattnet på huden), mellan elektroderna. Elektroderna ska strykas fast ordentligt så att det inte uppstår några luftblåsor under dessa.

Hjärtstartaren kan analysera om patienten har puls eller inte. Den kan även analysera om den elektriska aktiviteten i hjärtat är tillräckligt för att det ska vara behandlingsbart.

Hjärtstartaren är säker. Även om du trycker på knappen för elchock kommer inget att hända, om läget för patienten inte är behandlingsbart eller om patienten redan har puls.

Om det finns tillräckligt med elektrisk aktivitet i hjärtat under ett hjärtstopp, kommer hjärtstartaren att uppmana dig att ge en strömstöt.

Det är dock din skyldighet att:

 • se till att ingen rör patienten då du trycker på knappen som ger en strömstöt
 • att se till att patienten inte ligger i en vattenpöl eller på metall då strömstöten ges

Om patienten vaknar och andas normalt ska man lägga personen i stabilt sidoläge. Klisterelektroderna ska sitta kvar och fortsätt att övervaka patientens andning. Upphör andningen rullas patienten till ryggläge, för att kunna starta HLR.


Stabilt sidoläge (Källa: www.vårdhandboken.se)

Om en medvetslös person ligger på rygg kan tungan falla bakåt och stänga luftvägen så att personen kvävs. En medvetslös person med normal andning ska därför läggas i stabilt sidoläge.

 • Kontrollera medvetande
 • Öppna luftvägen och kontrollera andningen.

Om personen är medvetslös och andas normalt ska han/hon läggas i stabilt sidoläge. Vänd alltid en medvetslös person mot dig själv.

Gör så här:

 • Lägg ut armen närmast dig på golvet
 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet, med handen
  mot kinden. Håll kvar detta handgrepp.
 • Med din andra hand vinklar du upp det bortre knät
 • Vänd den medvetslösa försiktigt mot dig själv genom att trycka på knät.
 • Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen
 • Justera den medvetslöses hand under kinden så att huvudet inte kan falla framåt igen.
 • Dra upp det övre benet från kroppen så att personen ligger stabilt
 • Kontrollera att personen andas normalt i väntan på hjälp.

Om ingen eller onormal andning, rulla över på rygg och starta HLR.

Om en misstänkt skadad person måste vändas från ryggläge till stabilt sidoläge kan risken att förvärra en skada minska om en extra person håller i huvudet och följer med i rotationsrörelsen till ett stabilt sidoläge.

För mer information om barn och stabilt sidoläge kan du besöka denna sida på 1177.se

Stabilt sidoläge klar.jpg