Om produktionen

Att arbeta med Steg 2 Röd har varit en utvecklande och spännande resa. Projektet har sitt ursprung i den förändring av utbildningsstrukturen som Svensk Innebandy för tillfället genomgår och är ett av många material som produceras i samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet och SISU Förlag.

Att kunna genomföra ett sådant här projekt hade inte varit möjligt utan engagerade medarbetare, suveräna spelare och skickliga samarbetspartners!

Vi vill rikta ett stort tack till:

  • Författare: Andrea Hjelmåker, Janne Ferner, Fredrik Sundberg
  • Foto: Per Wiklund/Svensk Innebandy

SISU Förlag och Svenska Innebandyförbundet i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i innebandy och andra idrotter i Sverige. SISU Förlags uppgift är att tillsammans med Svenska Innebandyförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler. Läs mer på sisuforlag.se - din idrottsbokhandel på nätet.

Referenser

Ledarskap

Côté, J. & Gilbert, W. (2009). An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(3), s. 307-323

Hilmarsson, H.T. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. (4., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), s 68–78

Elvnäs, S. (2017). Effektfull: detaljerade studier av ledarskap - så ökar du effekten av din tid. (Första utgåvan). Stockholm: Volante.

Idrottspsykologi

Hyusmans, Z. & Clement, D. (2017). A preliminary exploration of the application of self-compassion within the context of sport injury. Journal of Sport and Exercise Psychology, 39(1), s. 56-66.

Mosewich, A. D., Crocker, P. R. E., & Kowalski, K. C. (2014). Managing injury and other setbacks in sport: Experiences of (and resources for) high-performance women athletes. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6, 182-204.

Neff, Kristin (2022)., www.self-compassion.org (2021-05-25)

Reis, N. A., Kowalski, K. C., Ferguson, L. J., Sabiston, C. M., Sedgwick, W. A., & Crocker, P. R. E. (2015). Self-compassion and women athletes’ responses to emotionally difficult sport situations: An evaluation of a brief induction. Psychology of Sport and Exercise, 16, 18–25.

 

© SISU Förlag och Svenska Innebandyförbundet, 2023
Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.