Välkommen!

Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – SIU.

Här på utbildningsportalen får du med hjälp av filmer och förklarande texter veta vilken innebörd utvecklingsmodellen har för dig som tränare för spelare i åldern 16 år och uppåt. Tillsammans med den fysiska utbildningsträffen får du en bra grund i ditt ledarskap.