Grundutbildning Barn och ungdom

Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – SIU.

Här på utbildningsportalen får du med hjälp av filmer och förklarande texter veta vilken innebörd utvecklingsmodellen har för dig som tränare för barn och ungdomar åldern 6–16 år. Tillsammans med den fysiska utbildningsträffen får du en bra grund i ditt ledarskap.