Vår Förening Vill

Vår Förening Vill är ett spännande och engagerande verktyg som syftar till att hjälpa och utveckla föreningen så att den blir så bra som möjligt. Genom ett program i sex steg får föreningen chansen att skräddarsy utvecklingsarbetet så att det passar föreningens förutsättningar och ambitioner.

Vår Förening Vill utgår från fyra teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation.

Vår Förening Vill är flexibelt och enkelt att arbeta med. Både små och stora föreningar kan ha stor nytta av verktyget. Föreningen bestämmer tempot och nivån på utvecklingsarbetet. I programmet ingår två digitala analysenkäter, en organisationsledarutbildning, en träff för enkätanalys och en mall för handlingsplan. Dessutom möter ni en digital processledning som vägleder och stöttar hela vägen.

Du behöver vara inloggad för att komma åt det här innehållet. Kontakta ditt distrikt för mer information eller köp materialet på vår idrottsbokhandel.