Välkommen!

Dessa regler är inte längre giltiga då nya regler gäller från 1 juli 2022.

Det här är Svenska lnnebandyförbundets officiella Regelhandbok. Regelhandboken kompletteras av dokumentet Svenska lnnebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden, i vilket spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.