Om produktionen

Tränarskolan 1 är det andra steget i Svenska Handbollförbundets utbildningsstege som riktar sig till tränare för spelare i åldern 9–14 år. Vissa delar av innehållet är hämtat från utbildningsmaterialen om målvaktsträning, samarbete i anfall och försvar, individuell anfalls- och försvarsteknik och spelarutbildning, men mycket är också nytt.

Vi vill tacka:

  • Torbjörn Klingvall för avsnitten anfall, försvar respektive pedagogik
  • Johan Ekengren och Per-Olov Ström för avsnittet ledarskap
  • Janne Ekman Thomas Forsberg för avsnittet om målvaktsspel
  • Johan Björkdahl, MPEG Produktion och Børge Furu för filmning/redigering

© SISU Idrottsböcker, 2020

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

www.sisuidrottsbocker.se kan du läsa mer och se förlagets hela sortiment.