I kursen Planering och periodisering kommer du att få lära dig om hur du på ett organiserat sätt kan strukturera upp träningsperioder och göra en träningsplanering. Att planera och periodisera träningen innebär att du varierar träningsvariabler och återhämtning, på kort och på lång sikt. Detta för att få en önskad prestationsnivå vid ett visst tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig.