Om produktionen

Gymnastikförbundet vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till framtagandet av kursmaterialet till Hopprep A.

Tack till alla er som medverkat som demogymnaster, hjälpt oss vid filmdag, korrekturläst, författat texter eller som i någon annan roll bidragit till skapandet av detta kursmaterial. Inte minst vill vi tacka de som medverkat i arbetet med kursen som helhet, såsom projekt- och produktionsledare. 

Ett särskilt tack till:

Författare: Liv Murmark och Kajsa Murmark
Filmare och redigerare: Måns Murmark
Foto: Måns Murmark och Jenny Hermansson
Expertgrupp: Liv Murmark, Kajsa Murmark och Jenny Holmqvist

SISU Förlag och Gymnastikförbundet i samverkan

De kursmaterial som tas fram syftar till att utveckla ledarna inom Svensk Gymnastik. Materialen tas fram i samarbete mellan SISU Förlag och Gymnastikförbundet.

Du kan läsa mer om Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet på gymnastik.se 

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande - läs mer på sisuforlag.se 

© SISU Förlag och Svenska Gymnastikförbundet

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och Svenska Gymnastikförbundet. Du har rätt att ladda ned och skriva ut PDF-material för icke kommersiellt bruk