Välkommen!

Ledarteam finns till för dig som är, eller ska bli, del av ett ledarteam inom någon av gymnastikens olika verksamheter. Kursen ger dig kunskaper om hur ni kan samarbeta effektivare och utvecklas tillsammans i ert ledarteam, och hur det i sin tur kan främja bättre relationer och välmående. Med andra ord, hur ert ledarteam kan bli effektivt och hållbart över tid. 

Innan kurstillfället ska du på egen hand göra självstudierna. De och materialet får du tillgång till när du anmält dig till en kurs och loggat in på webbplatsen. Vid frågor kontakta Gymnastikförbundet genom arrangerande regionskontor.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig

Genom att känna till vad som motiverar dina medarbetare kommer det att bli enklare för er att organisera arbetet, genomföra förändringar och påverka beteenden i önskvärd riktning.