Välkommen!

Hållbart ledarskap finns till för dig som är ledare för aktiva i alla åldrar och verksamheter inom gymnastiken. Du får lära dig om olika riskfaktorer för ohälsa, hur du kan utvecklas i din ledarroll och samtidigt må bra och fungera väl över tid.

Innan kurstillfället ska du på egen hand göra självstudierna. De och materialet får du tillgång till när du anmält dig till en kurs och loggat in på webbplatsen. Vid frågor kontakta Gymnastikförbundet genom arrangerande regionskontor.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig

Att varje enskild ledare stannar upp och på djupet reflekterar över sitt eget välbefinnande är betydelsefullt för att ledarteamet överhuvudtaget ska kunna prestera.