Om produktionen

Gymnastikförbundet vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till framtagandet av kursmaterialet till ledarskapskursen Gymnastikens ledarskap. Tack till alla er som medverkat i intervjuer, hjälpt oss att förbereda filmdagar, korrekturläst, författat texter eller som i någon annan roll bidragit till skapandet av detta kursmaterial. Utan er hade det inte varit möjligt.

Ett särskilt tack till:

Författare: Susanne Meckbach
Filmare och redigerare: Johan Björkdahl
Fotografer: Albin Händig, Anna Karlgård, Jennifer Petterson, Mats Nydesjö, Samuel Wendelius, med flera.

SISU Idrottsböcker och Gymnastikförbundet i samverkan 

De kursmaterial som tas fram syftar till att utveckla ledarna inom Svensk Gymnastik. Materialen tas fram i samarbete mellan SISU Idrottsböcker och Gymnastikförbundet. 

Du kan läsa mer om Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet på gymnastik.se

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande - läs mer på sisuidrottsbocker.se