Om webbplatsen

Grönt Kort-webben är en obligatorisk introduktion för alla nya golfare. Golfsverige har gemensamt beslutat att alla nya spelare ska ha tillräckliga teoretiska kunskaper och en bevisad spelstandard för att alla på banan ska kunna spela säker och rolig golf.

Svenska Golfförbundet har under många år levererat ett utbildningsmaterial kopplat till introduktionen av nya golfare under namnet Grönt Kort. Historiskt har det också funnits fysiska kort som ett bevis på avklarat teori- och spelprov. Nu sparas istället ditt Gröna Kort digitalt och är kopplat till ditt Golf-ID.

Speciella behov

Har du en funktionsnedsättning eller på annat sätt inte kan ta del av utbildningen digitalt? Kontakta en golfklubb så kan du få hjälp att tillgodogöra dig utbildningen på plats.

Om produktionen

Den här webbplatsen är producerad av:

Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsböcker.

Extern foto, filmfoto och redigering:

John Hellström, Mattias Brännholm och MPEG produktion.

SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens inom SGF och andra idrotter i Sverige. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med SGF samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

© SISU Idrottsböcker 2020
Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare. 

På sisuforlag.se kan du läsa mer och se förlagets hela sortiment.