Om produktionen

Den här webbplatsen samt tillhörande häfte och bok är producerad av Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsböcker. Materialet vänder sig till dig som vill stötta barn i deras utveckling. Syftet är att ge dig verktyg och kunskap att skapa lärorika och inspirerande golfträningar för barn. Som ledare eller förälder (eller både och) har du chansen att påverka barns och ungdomars liv med golfen som redskap.

Golfäventyret skapades utifrån en motion till förbundsstyrelsen 2010. Motionen handlade om att ta fram ett nytt utbildningsmaterial i syfte att få fler ledare och föräldrar att engagera sig inom golfen. Vi vill upprätta en fin möjlighet för de föräldrar eller ledare som vill engagera sig inom golfen, och som vill vara ett stöd till och bilda ledarteam med landets välutbildade tränarkår.

Vi vill framhålla att idrotten är en lek där barn lär sig färdigheter och strategier för att förbättra sina prestationer i en trygg miljö. Både barnen och de vuxna uppmuntras att ta ansvar för framgångar, utveckla ett intresse för livslångt lärande och se misslyckanden och motgångar som en naturlig del i inlärningsprocessen.

SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade inom Svenska Golfförbundet och andra idrotter i Sverige. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Svenska Golfförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På sisuidrottsbocker.se kan du se hela sortimentet och läsa mer om förlaget.

© SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet, 2019.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Beställningar

Välkommen att beställa ditt utbildningsmaterial på sisuidrottsbocker.se.

Du kan också skicka skicka e-post till kundtjanst@sisuidrottsbocker.se.