Välkommen till golfens jämställdhetsutbildning!

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. I utvecklingsprogrammet Vision 50/50 får golfklubbar och distriktsförbund kunskap, metoder och en verktygslåda som stöd för att göra långsiktiga förändringar för att nå målet – en mer jämställd och inkluderande miljö och större andel kvinnor som spelare och ledare.

Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen. Anmälan till 2019–2020 med start i maj är öppen och finns via denna länk.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är framtaget av Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker och bygger på forskning, fakta och insikter från arbetet med åtta pilotklubbar under 2015–2017 samt cirka 70 klubbar som gått eller går programmet.

Utbildningen är en del i Svenska Golfförbundets förändringsarbete Vision 50/50. För mer information se golf.se/vision5050.