Träning i uppbyggnadsstadiet

Den här webbplatsen kompletterar kursboken Träning i uppbyggnadsstadiet i friidrott 14 – 17 år och är tänkt att användas som ett visuellt hjälpmedel till bokens texter där varje övning beskrivs mer utförligt. Ungdomar i åldern 14 - 17 år är nu redo för att gå vidare i sin teknikinlärning och du som tränare kan tillsammans med din träningsgrupp, tränarteam titta på övnings- och instruktionsfilmer på friidrottens olika grenar och planera gruppens träning.