Om produktionen

SISU Förlag och Svenska Fotbollförbundet i samverkan
Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i fotboll och andra idrotter i Sverige.

SISU Förlags uppgift är att tillsammans med Fotbollförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler. Läs mer på sisuforlag.se.

Beställningar

SISU Förlag
www.sisuforlag.se
E-post: kundtjanst@sisuforlag.se

Kontaktuppgifter till förlaget:

SISU Förlag
Idrottens Hus
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm
Telefon: 08-699 60 00
E-post: kundtjanst@sisuforlag.se

© SISU Förlag och Svenska Fotbollförbundet, 2022
Titel: Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA B
Författare: Anders Bengtsson, Niklas Egnell, Daniel Ekvall, Mattias Eriksson, Jan Ferner, Urban Hammar, Jimmy Högberg, Ramin Kiani, Rasmus Liljeblad, Gunnar Pettersson, Johan Svensson och Leif Troedsson.
Projektledning: SISU Förlag
Foto: John Hellström
Illustrationer: Metaform
Film: NEP Sweden AB


Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.