Välkommen!

Träningen inom ungdomsfotbollen ska precis som inom barnfotbollen utgå från spelet. Alla fotbollsaktioner bygger på samverkan mellan spelarens tekniska, fysiska och psykologiska färdigheter samt spelförståelse. Kursen innebär en progression i förhållande till innehållet i Tränarutbildning B Ungdom och UEFA B. Även tränare med diplom från högre kurser är välkomna att delta eftersom Tränarubildning A Ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare.