Välkommen till Målvaktstränarutbildning UEFA A

UEFA MV A ger dig en fortsatt kompetensutveckling inom alla de områden som är relevanta för målvaktstränare inom den moderna elitfotbollen. Kursen präglas av en helhetssyn på spelet och målvaktstränarrollen, samtidigt som det sker en integrering av områdena: spelet, fotbollens ledarskap och målvaktsfys.