Välkommen till Målvaktstränarutbildning D

Förståelsen för målvaktens betydelse för laget ökar ständigt. Tränarutbildning SvFF Målvakt D sätter målvakten i fokus och syftar till att ge alla tränare som är verksamma inom spelformerna 5 mot 5, 7 mot 7 eller 9 mot 9 en grundläggande utbildning kring målvaktsspelet. Utbildningen betonar vikten av att alla barn i åldern 8 – 12 år får genomföra färdighetsövningar för målvakter och turas om att vara målvakt vid spelövningar och i matcher. Från 13 års ålder rekommenderas en successiv specialisering till målvakt. SvFF Målvakt D präglas av enkelhet, ett positivt förhållningssätt och praktiska tips.

Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar utvecklas kontinuerligt. Just nu är förändringstakten extra hög. En del i förändringen är att den tidigare målvaktstränarutbildningen MVC blivit SvFF MV D.

Du som tidigare gått MVC har nu istället tillgång till det nya utbildningsmaterialet SVFF MV D. Den nya utbildningen har ingen bok utan består av denna webbplats.

Vi hoppas du ska uppskatta den nya webbplatsen!