Välkommen!

Var uppmärksam när du registrerar dig - läs noggrannt i de två rutorna nedan och välj den som gäller för dig!

Ledarutbildningen för fotbollsskolan riktar sig främst till ledare som jobbar med barn under lovaktiviteter. Alltså där barnen behöver aktiveras under längre tid än under en vanlig träning. Däremot är innehållet lämpligt att jobba med även under enskilda träningar. Webbplatsen innehåller bland annat träningsprogram, teoriuppgifter, ledarskap och praktiska tips.

Fotbollsskolan – Lira Blågult

Jag är ledare i SvFF:s fotbollsskola via min förening. Min kod börjar med SVFF-2021-.

Registrering SvFF:s officiella fotbollsskola

Användare i andra fotbollskolor

Jag har en kod som börjar med LFS21-. Även LFS17- eller 18LFS-.

Registrering övriga användare