Utbildning

Här kan du som utbildare i spelformer ta del av bildspel, handledning och filmer. I varje rubrik nedan finns material för respektive spelformsutbildning. 

Bakgrund till de nya spelformerna
2010 inledde Svenska Fotbollförbundet ett arbete med att skapa en central plan för lärande. Inledningsvis prioriterades att skapa en spelarutbildningsplan för 6–19-åringar men under hela arbetet diskuterades spelformer som en viktig del av lärandet.

Den första versionen av spelarutbildningsplanen presenterades 2013. Fokus riktades då istället mot spelformer och 2014 bildades en projektgrupp för nya nationella spelformer.

Projektgruppen analyserade nuvarande spelformer i Sveriges 24 distrikt samt i andra länder. Med fokus på barnens bästa och med utgångspunkt i Fotbollens, spela, lek och lär samt spelarutbildningsplanen och tränarutbildningen formades sedan ett förslag på nationella spelformer. Det första förslaget presenterades för distriktsförbunden 2016. Distrikten lämnade feedback på förslaget som sedan testades och justerades inför representantskapsmötet 2017 då svensk fotboll beslutade att de nya spelformerna skulle gälla från och med 2019. Det innebar att 2018 blev ett prövoår då de flesta distrikt spelade med de nya spelformerna. 2018 blev därför ett viktigt år där spelformerna testades i större utsträckning även utifrån ett praktiskt perspektiv. Efter fortsatt analys och feedback gjordes ytterligare några justeringar i spelformerna. Från och med 2019 gäller spelformerna i hela landet och är då väl genomarbetade och testade.

Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Bland annat har spelarutbildningsplanen kunnat uppdateras med ett tydligare fokus på matchen som lärtillfälle och en nationell utbildning för domare i barn- och ungdomsfotboll har kunnat tas fram.

Nu fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom en succesiv anpassning av spelplaner och målstorlekar. Viktigast är dock att implementeringen sker genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning. Därför finns från och med 2019 spelformsutbildningar som beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll. Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar. Tränarutbildningarna går djupare i spelets alla delar och är fortfarande nödvändiga för att ledare ska ges bästa förutsättningar för att skapa bra lärande både vid matcher och träningar.

Spelformsutbildning 3 mot 3

Bildspel, handledning och filmer till spelformsutbildningen 3 mot 3

Spelformsutbildning 5 mot 5

Bildspel, handledning och filmer till spelformsutbildningen 5 mot 5

Spelformsutbildning 7 mot 7

Bildspel, handledning och filmer till spelformsutbildningen 7 mot 7.

Spelformsutbildning 9 mot 9

Bildspel, handledning och filmer till spelformsutbildningen 9 mot 9

Spelformsutbildning 11 mot 11

Bildspel, handledning och filmer till spelformsutbildningen 11 mot 11