Alla dagar

Med utbildningen Alla Dagar vill vi lyfta frågan om menstruation och fotboll för att få mer kunskap bland tränare, ledare och spelare och göra det lättare att prata om ämnet. Utbildningen bidrar till att flickor, kvinnor och kvinnliga ledare får bättre förutsättningar för att spela och fortsätta med fotbollen. Alla Dagar är initierat av Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Svenska Spel.

Det finns två versioner av utbildningen, en riktad mot yngre spelare och en riktad mot äldre. En handledning finns till båda kurserna, som är ett hjälpmedel för utbildaren att hantera innehåll och den tillgängliga kurstiden på ett effektivt och pedagogiskt sätt.

Utbildningen kan genomföras av olika personer i föreningen och man väljer den eller de som man anser är bäst lämpade i förhållande till spelarna. Det kan vara en tränare, en lagledare eller någon äldre spelare.

Det är viktigt att alla kring laget har kunskaper om menstruation och att man efter utbildningen har fått bättre förutsättningar att prata om mens på ett naturligt sätt. Både manliga och kvinnliga tränare och ledare kan med fördel delta även om man inte är den som ansvarar för genomförandet av utbildningen för spelarna. Man kan även genomföra ett utbildningstillfälle för tränare och ledare i en förening.

Alla Dagar – Yngre spelare

Här hittar du handledning för Alla Dagar - yngre
Här hittar du powerpoint för Alla Dagar - yngre 

Alla Dagar – Äldre spelare

Här hittar du handledning för Alla Dagar - äldre
Här hittar du powerpoint för Alla Dagar - äldre