Rörelseglädje i skolan!

Aktivitetsprogrammet Skolbollen erbjuder metoder, verktyg och aktiviteter när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas skoldag. 

Svenska Fotbollförbundet ser fotboll som ett utmärkt verktyg för att öka den fysiska aktiviteten hos barn i skolan. Aktivitetsprogrammet Skolbollen erbjuder dig som arbetar i skolan olika metoder, verktyg och aktiviteter med fotboll i fokus. Du kan utnyttja programmet i flera olika delar av skolarbetet.

  • Samarbete och respekt. Fair play och allas lika värde är grundbultar inom fotbollens värld, och fotbollen kan hjälpa eleverna att förstå vikten av inkludering, laganda och mångfald.
  • Raster och fritidsverksamhet.
  • Idrottslektioner.
  • Inlärning. Aktiviteter med fotboll kan ge inspiration och avbrott för hjärnan.

Projektet Skolbollen är inriktat mot alla elever inom grundskolan, från förskoleklass till årkurs 9, men under projektets första år är arbetet inriktat mot elever upp till och med årskurs 3. Materialet byggs därefter ut med flera övningar och innehåll för årskurs 4–9. Men självklart kan allt material som finns på Skolbollen idag användas för alla årskurser redan nu.


Registrera din skola

Om du registrerar din skola till Skolbollen får ni ett startkit med bollar, koner, västar samt tillgång till support från Svenska Fotbollförbundet för vägledning och tips.

Registrera din skola hos SvFF.

Registera dig som privatperson

Hämta din gratiskod hos Svenska Fotbollförbundet och registrera dig via blocket nedan. 

Registrera dig på Skolbollen!

Klicka här för att hämta din gratiskod.

Efter du har hämtat koden så registrerar du dig här!