Välkommen!

Detta är Svenska Brottningsförbundets introduktionsutbildning. Utbildningen används för att utbilda brottningsledare, men kan även användas av andra som är intresserade av brottning och ledarskapets grunder. Här hittar du filmer på grundläggande tekniker, grepp och träningsupplägg. Målsättningen med utbildningen är att du efter den ska kunna leda en nybörjargrupp i brottning.