Svenska Bordtennisförbundets domarutbildningar omfattar distrikts- och förbundsdomarutbildning. Någon särskild utbildning för överdomare finns inte men om du slutför både förbundsdomar- och tävlingsledarutbildning får du agera nationell överdomare på tävlingar i Sverige.

Vill du bli domare på klubb- och distriktsnivå? Distriktsdomarutbildningen består av två delar och du behöver genomgå och bli godkänd på båda delarna. Den första delen är en digital, webbaserad utbildning och den andra delen är en fysisk träff, som ditt bordtennisdistrikt arrangerar. Börja med att kontakta ditt bordtennisdistrikt för att ta del av när nästa fysiska träff anordnas. Du kan därefter köpa en utbildningsplats och sedan när som helst ta del av det digitala utbildningsmaterialet. Efter den digitala utbildningen deltar du vid distriktets fysiska träff, där du bland annat dömer matcher och får återkoppling av utbildare. Efter att ha blivit godkänd på utbildningen kan du döma i rollen som distriktsdomare.

Utbildningen syftar till att både spelare, ledare och föräldrar på ett enkelt, roligt och smidigt sätt kan förbättra sina regelkunskaper och inspireras till att döma pingis.

Om du vill veta mer om domarutbildningarna, ta kontakt med malin@sbtf.se.