Svenska Tennisförbundets (SvTFs) Bastränarutbildning är det första steget i SvTFs tränarutbildningar och syftar till att ge dig kunskap för att växa i tränarrollen.

Redan anmäld? Logga in här


Målgrupp

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är förälder, gymnastiklärare eller på något annat sätt engagerad i tennisklubben och vill lära dig mer om tennis. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar.

Omfattning

Denna utbildningswebb tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar.

Mål med utbildningen

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare), och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

Krav på förkunskaper

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

Genomförande av kursen

SvTFs Bastränarutbildning består av en utbildningswebb (ca 6 timmar) och fysiska träffar (ca 32 timmar). För att bli godkänd behöver du genomföra båda delarna, ha full närvaro och bli godkänd på examinationerna. Du genomgår utbildningswebben på egen hand och när det passar dig.

Materialet består av uppgifter med text, video och bilder som du ska ta till dig och sedan markera som klara. Den sista uppgiften är ett teoriprov där dina kunskaper prövas. Du ska slutföra 100 % av utbildningswebben innan den första fysiska träffen. Under de fysiska träffarna kommer dina nya kunskaper att testat i ett spel- och bollmatningstest samt en gruppträningstest. Du får två försök på vardera examination om det skulle behövas.

Anmälan till utbildningen och tillgång till materialet

Denna utbildningswebb ingår i kursavgiften för SvTF Bastränarutbildning och du får tillgång till materialet när du anmäler dig till kursen. Du anmäler dig genom din klubb och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

Anmälan och aktuella kurser.

Om du vill köpa materialet utan att gå utbildningen kontaktar du utbildning@tennis.se.

Kunskapsmål

Är professionell och blir medveten om viktiga styrdokument.

Blir medveten om viktiga ledaregenskaper och kan anpassa ledarskapet för att bibehålla en god lärandemiljö.

Kan genomföra säkra träningar.

Kan kommunicera på ett tydligt sätt anpassat för nybörjare.

Blir medveten om hur matchformer kan anpassas för att utveckla nybörjare i tennis.

Kan genomföra enklare matchformer för nybörjare.

Kan reflektera över sin egen ledarskapsfilosofi och träningens genomförande utifrån ett givet mål och syfte.

Kan demonstrera korrekta grundslag (serve, smash, volley, forehand och backhand) och bollmatningsfärdigheter anpassat för nybörjare.

Kan genomföra en träning för nybörjare.

Kan ge tydliga instruktioner anpassat för nybörjare.

Kan använda lämpligt material och banstorlek anpassat för nybörjare.

Blir medveten om spelnivåerna för nybörjare (golvet, spel med kompis över hinder, matchspel, spela ifrån motståndaren) och relaterade taktiska och tekniska färdigheter.

 

 

För att få ditt intyg behöver du göra följande:

  • Genomföra 100% av den här utbildningswebben och bli godkänd på teoriprovet. När du genomför uppgifterna är det viktigt att du sparar dina anteckningar. Dessa ska du sedan ta med till de fysiska träffarna och använda under gruppdiskussioner.
  • Ha full närvaro och delta aktivt i diskussionerna.
  • Genomföra individuellt spel- och bollmatningstest med godkänt resultat.
  • Genomföra gruppträningstest med godkänt resultat.

När du har fullgjort utbildningen och blivit godkänd på samtliga examinationer i kursen får du ditt intyg skickat till dig digitalt. Du erbjuds ett tillfälle för omprov på respektive examinerande uppgift inom en begränsad tidsperiod förutsatt att du har minst 90% närvaro på kursen. Om du inte uppfyller dessa krav har du rätt till att gå om kursen och betala ny kursavgift.