Att vara funktionär är ett viktigt och roligt uppdrag. Du får möjlighet att lära dig mer om tennis, träffa andra personer med samma intressen och bidra till en starkare svensk tennis. Introduktionsutbildning för funktionärer är det första steget i Svenska Tennisförbundets funktionärsutbildningar. Börja med att titta på filmen nedan där Linnea och flera andra domare berättar varför du ska utbilda dig till funktionär.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en introduktion till tennisspelets regler och en första inblick i vad det innebär att vara funktionär. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är förälder eller på något annat sätt är engagerad i tennisklubben och vill lära dig mer om tennis. Rekommenderad yngsta ålder är 13 år och rekommenderad yngsta ålder för att arbeta som linjedomare är 15 år.

Mål med utbildningen

I Introduktionsutbildning för funktionärer får du teoretiska kunskaper som hjälper dig att ta det första steget som huvuddomare och linjedomare. Du får en introduktion om tennisspelets regler samt tips om hur du hanterar olika situationer som huvuddomare och sidlinjedomare.

Efter att du har genomförd praktik som huvuddomare och eller sidlinjedomare i din klubb eller region har du möjlighet att arbeta som huvuddomare och sidlinjedomare i nationella tävlingar.

Krav på förkunskaper

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som är ansluten till Svenska Tennisförbundet för att få genomföra utbildningen och få ditt intyg.

Anmälan till utbildningen

Du anmäler dig via IdrottOnline och får därefter ett mejl med dina inloggningsuppgifter. Om du har frågor om utbildningens innehåll kontaktar du Svenska Tennisförbundet via mejl på utbildning@tennis.se.

Anmäl dig till utbildningen (IdrottOnline).

Kunskapsmål

Efter genomgången utbildning har du förhoppningsvis skaffat dig följande kunskaper:

 • Regelkunskap – du har grundläggande teoretiska kunskaper om tennisspelets regler, tillämpningsbestämmelser och spelarkoden.
 • Agerande – du har verktyg att tydligt kommunicera dina beslut. Du har kunskap om aktuella appar och verktyg för dina uppdrag. Du känner till de olika funktionärsroller som finns på tävlingar och förstår din roll som huvuddomare och sidlinjedomare i dessa sammanhang.
 • Huvuddomarkunskap – du har verktyg att tydligt leda en match från start till slut. Du känner till hur protokollet ska färdigställas och hur du rapporterar in resultat.
 • Linjedomarkunskap – du har förståelse för ditt uppdrag som sidlinjedomare.
Regelkunskaper du får lära dig som ingår i utbildningen
 • Tennisbanan.
 • Poängberäkning.
 • Lottning.
 • Sidbyte och tider.
 • Serven.
 • Att vinna poäng.
 • Störning och hinder.
 • Dubbelspel.
 • Att rätta fel.
 • Poängstraffsystemet.
 • Spelare som lämnar banan.


Genomförande av utbildningen

Svenska Tennisförbundets Introduktionsutbildning för funktionärer består av en utbildningswebb som tar cirka två och en halv timme att genomföra. Kravet för att bli godkänd och få ditt intyg är att du genomför hela utbildningswebben. Du genomgår den på egen hand och i egen takt när det passar dig. När du är godkänd på utbildningen har du behörighet att gå nästa utbildningssteg som funktionär: Matchledarutbildningen. För att få klubbdomarlicens och kunna jobba som huvuddomare behöver du göra praktik i din klubb eller region. Nedan ser du de funktionärsutbildningar som SvTF tillhandahåller samt tillhörande legitimationer. 

Funktionarsutbildningar.jpg

Information om SvTF:s funktionärsutbildningar (tennis.se)

Praktik

Om du vill jobba som huvuddomare så behöver du en klubbdomarlicens. För att få din klubbdomarlicens så måste du praktisera. Efter att du genomfört utbildningen har du möjlighet att praktisera som både sidlinjedomare och huvuddomare. Om du inte praktiserar kan du fortfarande utbilda dig vidare i funktionärsutbildningstrappan. Observera att klubbdomarlicensen är ett av förkunskapskraven för Förbundsdomarutbildning. 

Intyg

För att bli godkänd på Introduktionsutbildning för funktionärer måste du genomföra 100 procent av den här utbildningswebben. När du är godkänd kan du ladda ner ditt intyg som pdf.