Vill du lära dig mer

Fortsätt att reflektera och lär

Att vara oavbrutet nyfiken och ha ett driv att vilja lära mer är värdefulla egenskaper som tränare. Det hjälper både dig och dina utövare att ständigt stärkas och utvecklas. 

Har du tid och är sugen på att fortsätta din läranderesa finns det en uppsjö av kunskap att inhämta via litteratur, artiklar och forskningsrapporter. Ett enkelt första steg är att prenumerera på Tränarpasset, ett nyhetsbrev från SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker, där du får tips och idéer kring ämnen som är aktuella för dig som tränare. 

Här hittar du tränarpasset

Idrottens utbildningsutbud för tränare

Idrottens utbildningsutbud kommer att präglas av ett varierat lärande där egenstudier och digital utbildningsplattform varvas med fysiska mötesplatser för att göra det mer tillgängligt och attraktivt för dig. Tanken med dessa utbildningsformer är att du ska få en djupare förståelse och kunna överföra din nyvunna kunskap till din idrott och din vardag som tränare i en förening.

Det framtida utbildningsutbudet kommer att vända sig till tränare, oavsett idrott och oavsett ålder på utövarna. Utbudet kommer att bestå av fyra steg, som bygger på varandra i en kunskapsprogression.

  • Introduktion
  • Grund
  • Fortsättning
  • Högre tränarutbildning

Introduktionsutbildning för tränare

Denna utbildning är ett första steg och en gratisutbildning via webben.

Du hittar introduktionsutbildningen här

Tipsa gärna tränarkollegor, idrottsföräldrar eller styrelserepresentanter som du anser bör ta del av denna kunskap.

Grundutbildning för tränare

Denna utbildning är det första obligatoriska steget och riktar sig till alla tränare oavsett idrott och ålder på utövarna. Utbildningen kan gärna kompletteras med en mer idrottsspecifik del som specialidrottsförbunden erbjuder. Du hittar mer information på respektive specialförbunds hemsida.

Fortsättningsutbildning för tränare

Denna utbildning fördjupar kunskapsinnehållet i grundutbildningen och fyller på med än fler ämnen/ämneskunskaper. Fortsättningsutbildningen har fortsatt stort fokus på att hjälpa dig att rent praktiskt jobba med att överföra den idrottsövergripande kunskapen till din specifika idrott och tränarroll. Även denna utbildning kommer att genomföras i ett varierat lärande med en stor grad av egenstudier via en utbildningswebb samt ett antal böcker. Utbildningen kommer även att bestå av två fysiska träffar samt ett digitalt klassrum där du tillsammans med övriga kursdeltagare får möjlighet att omsätta kunskapen, dina tankar och reflektioner i dialog och till praktiskt handlande. Utbildningen kommer att lanseras under hösten 2019.

Högre tränarutbildning

Elittränarutbildningen (ETU) är en vidareutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller som är tränare på elitnivå. Utbildningen genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar. Träffarna genomförs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön, men kommer även att kunna vara utlokaliserade till andra platser i landet.

Under utbildningen studeras ämnena träningslära, tävlingslära, tränarskap, ledarskap och coachning. Det läggs särskild stor vikt vid att utveckla mästerskapskompetens. I utbildningen ingår bland annat ett besök på ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling samt att erhålla ökade kunskaper och färdigheter i att förbereda, genomföra, följa upp och utvärdera ett internationellt mästerskap eller en internationell tävling.

Målsättningen med utbildningen är att du ska höja din kompetens i att leda svensk idrott mot en ökad internationell konkurrenskraft, exempelvis att ta fler medaljer på EM, VM och OS.

En lika viktig målsättning med utbildningen är att utveckla kompetens för att kunna hjälpa aktiva i deras personliga utveckling. Personlig utveckling, prestations- och resultatutveckling ska följas åt.

Utbildningen ger en bra grund för att kunna undervisa i kurser och moment inom ramen för ämnet specialidrott på gymnasieskolan. ETU motsvarar en del av utbildningen i specialidrott som kan studeras vid högskola/universitet.

Efter genomgången utbildning får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom. Du har också möjlighet att ta ut 60 högskolepoäng som sedan kan valideras in i ämnet specialidrott. ETU är en uppdragsutbildning i samarbete mellan Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna, Gymnastik- och idrottshögskolan och Linnéuniversitetet.


Läs mer om tränarutbildningar här 

Det finns stöd att få

SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt och ditt specialidrottsförbund erbjuder en mängd olika utbildningar där du kan fördjupa din kunskap och kompetens. 

Här hittar du kontaktuppgifter till distrikten.

Här kan du söka efter SISU Idrottsutbildarnas utbildningar.

Ditt specialidrottsförbunds utbildningsutbud hittar du på dess webbplats.