Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF