Valbara moduler

Detta är utbildningens sista avsnitt där du som deltagare själv väljer en modul utifrån eget intresse. Modulen avslutas med en hemuppgift som blir den obligatoriska avslutande uppgiften i denna utbildning.

För att ta kunna ta del av allt innehåll behöver du vara inloggad.