Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
 • Vilken är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund?
 • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
 • Som tränare är det viktigt att se till att …
 • När du som tränare står inför en grupp är det viktigt att du tänker på att …
 • Tränarens utbildningsnivå visar sig vara avgörande för att …
 • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • En förening är …
 • Om du vill ta reda på hur det går till när din förening ska fatta beslut letar du…
 • Puberteten innebär en tillväxtspurt och en förändring av många delar på kroppen. Hela puberteten brukar ta ungefär?
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...
 • Styrka är...
 • Snabbhet är...
 • Rörlighet är...