Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Vilken är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund?
 • Vad är Riksidrottsförbundets primära roll?
 • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
 • En förening bör ha en värdegrund. Vad är det?
 • För att vara tränare är det viktigt att …
 • Som tränare bör föreningens verksamhetsidé ...
 • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
 • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
 • Tränarens utbildningsnivå visar sig vara avgörande för att …
 • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • En motorisk grundrörelse är …
 • Självbestämmandeteorin lyfter fram tre viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för motivation, vilka är de?
 • Puberteten innebär en tillväxtspurt och en förändring av många delar på kroppen. Hela puberteten brukar ta ungefär?
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...