Om produktionen

Grundutbildning för tränare är en viktig och värdefull pusselbit i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål inom ramen för strategi 2025. Utbildningen består av en utbildningswebb och böckerna Idrottens ledarskap och Idrottens träning. En stor del av utbildningen genomförs i form av egenstudier med utgångspunkt från denna utbildningswebb som är själva kärnan i utbildningen. Det finns dessutom en rad mallar och reflektionsunderlag att tillgå som förhoppningsvis kan underlätta arbetet med att sortera och överföra kunskapen till din tränarroll.

Författare för utbildningswebben är Aila Ibanez Mengüc, Henrik Persson, Kristoffer Berg och Maria Ståhl som arbetar på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna med utvecklings- och utbildningsfrågor. Deras arbete är starkt kopplat till idrottens fem utvecklingsresor som har som mål att idrotten ska uppnå de övergripande målen som är satta för år 2025. Deras arbete innefattar också att hjälpa till med att överföra den idrottsövergripande kunskapen till din specifika idrott och tränarroll. Författarna själva har lång erfarenhet av tränarrollen.

Underlaget på webben tar sin utgångspunkt i rådande forskning (se referenslista), ovanstående böckers innehåll samt beprövad erfarenhet.

Du hittar referenslistan här

Kort info om SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. SISU Idrottsutbildarna på riksnivå fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. 

För den regionala och lokala verksamheten ansvarar distriktsorganisationen som totalt består av 19 distrikt. För arbetet på denna nivå består målgruppen av de olika specialdistriktsförbunden med tillhörande idrottsföreningar.  

Här kan du läsa mer om SISU Idrottsutbildarna

Kort info om Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundet

Kort info om SISU Idrottsböcker

Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Författare till våra material är tränare med outsinlig energi, sjukgymnaster med enorm precisionskunskap och forskare som ägnar sitt liv åt att ifrågasätta gamla sanningar för att göra det lite, lite bättre för framtidens idrottare. Vårt uppdrag som idrottens förlag är att samla in den kunskap som är förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet och göra den tillgänglig för er.

På sisuidrottsbocker.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.

 Tack alla medverkande

Vi vill tacka alla medverkande i produktionen av Grundutbildning för tränare:

  • Alla de författare, totalt 20 st, som bidragit med innehåll till de två böckerna.
  • Alla de barn, ungdomar och vuxna som ställt upp som modeller vid fotografering. Ett särskilt tack till Madelen Casta från SISU Östergötland som roddade med modeller och lokaler i Norkköping.
  • Alla de experter som bidragit till de filmade föreläsningarna.
  • Foton till böckerna och webben har i huvudsak tagits av Håkan Flank och Bildbyrån i Hässleholm.
  • Filmning och redigering av alla de filmer som ligger på webben är gjorda av Filmriding, Håkan Flank samt Sojafilm.
  • Formgivning av de båda böckerna står Catharina Grahn, Produgrafia för.
  • Anatomiska illustrationer i böckerna är gjorda av Human Kinetics och Tommy Bolic.