Jag & träningen

För att lyckas realisera idrottsrörelsens idé om att vi ska idrotta för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, behöver vi utgå ifrån varje individs förutsättningar och ambitioner i all träning och tävling. Viktiga delar i detta är att du förstår och tar till dig begreppet rörelseförståelse och dess fyra dimensioner: den psykiska, sociala, fysiska och idrottsliga.

För att ta del av innehållet på webbsidan behöver du vara inloggad