Sammanhanget

Alla ideella idrottsföreningar tillhör ett specialidrottsförbund. Ett exempel på ett specialidrottsförbund är Svenska Basketbollförbundet. Specialidrottsförbunden har ansvar för att utveckla sin idrott nationellt.

Specialidrottsförbunden är uppdelade i distrikt eller regioner. Det är oftast distrikt eller regioner som anordnar utbildningar och olika tävlingar eller uppvisningar. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet som har ett ansvar att leda, företräda och stödja all idrott nationellt.

Bild som visar hur en person ställer sig i förhållande till andra ord

SISU Idrottsutbildarna arbetar med utbildning. SISU Idrottsutbildarna är en organisation och ett studieförbund som ger stöd via sin folkbildningsverksamhet att utveckla och utbilda inom idrotten. I filmen nedan får du en bättre bild av vad folkbildning är. 

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt kan hjälpa dig och din förening med många olika saker. De erbjuder många spännande mötesplatser och utbildningar.  

Som beskrivits tidigare finns du som tränare i ett större sammanhang. Filmen nedan ger dig en bättre bild av detta sammanhang.