Jag & ledarskapet

Det finns en ständig strävan inom idrottsrörelsen att bli ännu mer öppen, välkomnande och inkluderande. Vi vill fokusera på varje enskild idrottares förutsättningar och utveckling. Och vi vill att så många som möjligt ska vilja stanna så länge som möjligt i vår verksamhet.

Du och ditt ledarskap har stor betydelse och kan göra skillnad. Du kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska ha roligt, må bra och utvecklas. Dessa tre utgångspunkter är centrala i Riksidrottsförbundets verksamhetsidé.

För att ta del av innehållet på webbsidan behöver du vara inloggad.