Vill du lära dig mer?

Tack för att du vill engagera dig som tränare. Du kommer att göra stor nytta i föreningens verksamhet.

Lycka till!

Ta det vidare med samtal på hemmaplan

Vi uppmuntrar dig att ta tankar och reflektioner vidare till samtal hemma i din förening. I länken finner du ett samtalsunderlag. Ta gärna kontakt med ditt närmaste RF-SISU-distrikt så hjälper de er i detta arbete.

Här hittar du samtalsunderlaget (pdf)

Här hittar du en enkel guide med tio tips på vägen i din roll som tränare (pdf).

Gå grundutbildning för tränare

När du vill utveckla och utbilda dig som tränare är det naturliga steget att gå grundutbildning för tränare.

Du hittar webbsidan för utbildningen här

Här hittar du ett informationsblad om utbildningen

Stöd att få

Ditt finns stöd och massor av inspiration att få. Att vara tränare innebär ständig utveckling och ett kontinuerlig lärande. RF-SISU:s 19 distrikt och ditt specialidrottsförbund erbjuder en mängd olika utbildningar som hjälper dig att fördjupa din kunskap och kompetens. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra distrikt.

Här kan du söka efter SISU Idrottsutbildarnas utbildningar.

På SISU Idrottsutbildarnas sida kan du läsa om att utveckla dig som tränare.

Ditt specialidrottsförbunds utbildningsutbud hittar du på deras webbplats.