Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Tränare i den svenska idrottsrörelsen

  • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
  • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
  • Som tränare bör föreningens verksamhetsidé ...
  • Mod i ett idé- och värderingsstyrt ledarskap innebär att …
  • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
  • Vilka är de fem fysiska grundegenskaperna?
  • Koordination innebär att …
  • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
  • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …
  • En förening är …