Läs det här innan du börjar

Så här navigerar du på webbplatsen

Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget. Du börjar med avsnittet Jag och idrottsrörelsen därefter Jag och ledarskapet och avslutar sedan med Jag och träningen. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig. Efter genomförd utbildning rekommenderar vi dig att registrera dig, det vill säga fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att ditt specialidrottsförbund ska se att du slutfört utbildningen. Du får då också möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv. Utöver det finns en första övningsbank samt fliken Vill du lära dig mer? där du hittar ett underlag för stöd till samtal i föreningen och information om vad det finns för framtida utbildningsmöjligheter.

Dela upp och gör en lärgrupp av respektive avsnitt

I en förening kan du även använda detta utbildningsmaterial vid flera tillfällen för att utbyta erfarenheter och tankar och idéer kring varje avsnitt.
På slutet av respektive avsnitt finns en länk till ett lärgruppsmaterial det vill säga ett för ”Jag och idrottsrörelsen”, ett för ”Jag och ledarskapet” och ett för ”Jag och träningen”.
Glöm inte att ta kontakt med ditt närmaste RF-SISU distrikt för att få stöd och hjälp i uppstarten med att göra det som lärgrupper.

Att lära på webben

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.

Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet. Att använda nedanstående reflektionsblad när du genomför utbildningen underlättar denna konkretisering.

Reflektionsbladet hittar du här (pdf).

Lycka till med utbildningen!

 

Tillbaka till startsidan