Jag & träningen

Träning är som bäst och mest meningsfull när den får oss att utvecklas, må bra och ha roligt på samma gång. Detta gör vi bäst när vi arbetar med att utveckla rörelseförståelse hos varje individ. 

 

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse är ett helhetsgrepp för alla de delar som behövs för att en aktiv ska vilja, våga, kunna och prioritera träning. Genom ett gemensamt arbete mellan hem, skola, idrottsförening och samhället i stort kan vi utveckla strukturer, rutiner, inspirerande miljöer och ett ledarskap som leder till ökad rörelseförståelse hos fler individer. Det handlar om flera delar såsom:

 • Att individens olika sammanhang bidrar till att skapa en trygghet och inspirerande miljö för att våga och vilja röra på sig.
 • Motivation, självkänsla och självförtroende, det vill säga vilka drivkrafter som skapar motivation hos var och en samt hur du som tränare på bästa sätt hjälper dina aktiva att bygga en positiv bild av sig själva och det de gör.
 • Fysisk utveckling, som består av motoriska grundrörelser*, styrka, rörlighet, koordination, snabbhet och uthållighet.
 • Kunskap och förståelse om hur träning sker och varför den är så viktig.
 • Att aktivt röra på sig och träna hela livet.

*De motoriska grundrörelserna är åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, rulla/rotera, balansera, stödja, kasta och fånga.


Att upptäcka och utforska rörelser

Det är viktigt att skapa ett mångsidigt rörelsemönster och att röra på sig på så många sätt som möjligt – varje dag! Oavsett ålder är det en enorm styrka att ha en bred motorisk bas att stå på och att kunna röra på sig på många olika sätt. Motoriska grunder är färdigheter som att gå, springa, hoppa och balansera, men även att rulla, rotera, stödja, hänga, klättra, kasta och fånga. Det gäller att lära sig att kombinera dessa på olika sätt och få möjlighet att pröva dem i olika sammanhang och i olika miljöer. Att hoppa på sand, i vattnen, på snö eller på ett trägolv är inte riktigt samma sak, så det är inte bara olika grundrörelser som är viktigt utan även att våga pröva och kunna göra dem i olika miljöer.

Filmen nedan ger dig mer kunskap kring hur du som tränare och ledare kan hjälpa de aktiva att upptäcka och utforska olika rörelser för att bredda sitt rörelseregister.


Du som tränare och ledare har en viktig roll att fylla för att få alla du möter att känna sig trygga och inspirerade för att våga utforska och utmana kroppens alla möjligheter till rörelser. Det kan handla om att…

 • minimera trösklarna till att förstå vad som ska göras
 • få de aktiva att känna sig trygga med varandra i gruppen
 • minimera köer
 • låta de aktiva få möjlighet att testa och pröva enskilt utan att flera tittar på
 • fundera över vilka konsekvenser som olika regler kan innebära
 • låta de aktiva själva vara medskapare och forma spännande övningar och moment.
Reflektera över
 • Vilka typer av rörelser finns framförallt i din idrott?
 • Vad för sorts rörelser skulle du kunna komplettera med under träningen för att skapa en större mångfald av rörelser?
 • Vilka andra miljöer och idrottsytor skulle du kunna använda för att skapa en större variation på träningen?
 • Hur kan du konkret forma trygga och inspirerande miljöer där de aktiva får möjlighet att upptäcka och utforska rörelser?

Livslångt idrottande

Oavsett om målet med träningen är att vinna medaljer på mästerskap, umgås med vänner på ett aktivt sätt eller att leva ett friskare liv, så är utgångspunkten personlig utveckling. Motivationen och möjligheten att träna och vara aktiv kommer att variera genom livet beroende på omgivningen och den livssituation personen befinner sig i vid tillfället. 

Samhället har förändrats och aldrig har det varit så viktigt som nu att träna regelbundet. Vi är mer stillasittande än någonsin och det har krupit ner i åldrarna. Tröskeln till idrottens värld har ökat för de barn och ungdomar som är stillasittande. De som hittar till oss måste vi varsamt ta hand om och vi måste förstå att barn är barn och att deras utveckling och välmående måste gå före resultat. Ju bättre vi blir på att utveckla rörelseförståelse hos våra adepter, desto lättare kommer det bli för dem att hitta nya idrotter den dag de eventuellt vill byta.


Träningens fem fysiska grundegenskaper

Som tränare behöver du ha kunskap om träningens grundegenskaper och ta hjälp av dessa när du formar träningen. Använd din fantasi och variera träningsformerna så hjälper du utövaren att bredda sitt register och ger dem förutsättningar för en bred rörelseförståelse.

De fem fysiska grundegenskaperna är:

 • Styrka – förmågan att motstå eller övervinna yttre kraft med hjälp av muskelstyrka.
 • Snabbhet – summan av de fysiska egenskaperna som kan utföra rörelser på kortast möjliga tid.
 • Uthållighet – förmågan att motstå trötthet vid fysisk aktivitet.
 • Rörlighet – förmågan att utföra rörelser med högsta möjliga rörelseomfång.
 • Koordination – samordning av rörelser i tid och rum.
Reflektera över
 • Vad tar jag med mig utifrån ovanstående filmer till mig roll som tränare?
 • Vad behöver jag tänka extra på när jag lägger upp träningen?

Tränare som är utbildade och kontinuerligt fortbildar sig, som arbetar långsiktigt, som tar hänsyn till idrottarens individuella utvecklingsresa, oavsett deras ålder och som arbetar med att utveckla hela människan genom rörelseförståelse, är de som lyckas bäst med att få idrottare att utvecklas, må bra och ha roligt.

Ökad tillgänglighet, enklare träningsformer och mindre krav är något som många idrottsaktiva efterfrågar idag, visar forskningen. Att själv kunna välja när och hur du ska träna för att skapa en flexibilitet i vardagen är viktigt. Detta utmanar givetvis gamla invanda mönster och öppnar upp för nya former och sammanhang. Det gäller som förening och tränare att våga tänka nytt och ha modet att pröva och se hur det nya tas emot.

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt.