Jag & idrottsrörelsen

I din roll som tränare och ledare ingår du i en stor idrottsgemenskap, där idrottsföreningen som du tillhör är din närmaste och viktigaste miljö. Det är föreningen, dess styrelse och dina tränarkollegor som ger dig stöd och trygghet i att utvecklas som tränare och ledare. Tillsammans med dina närmaste tränarkollegor och i en kontinuerlig dialog med dina utövare skapar du bästa möjliga förutsättningar för att alla ska trivas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Organisationsstruktur

Din förening tillhör ett specialidrottsförbund som har ett ansvar att utveckla den specifika idrotten nationellt. Alla specialidrottsförbund har i sin tur ett antal distrikt eller regioner som är en förlängd arm mot föreningarna. Det är oftast distrikt eller regioner som anordnar utbildningar och olika tävlingsarrangemang. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet som har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund som bidrar med stöd för att utveckla, utbilda och bilda.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt företräder och stödjer idrotten lokalt och regionalt. De kan hjälpa dig och din förening med många olika saker och erbjuder dessutom många spännande mötesplatser och utbildningar.

Din förening

En förening är en sammanslutning av människor som gått samman kring specifika intressen och organiserat sig som en ideell förening med tydliga ramar. Det kan vara bra att veta hur just din förening är uppbyggd, vad föreningen står för och vilka du kan vända dig till för att få stöd och råd. Vanligtvis hittar du information och kontaktpersoner på din förenings hemsida.

En förenings verksamhetsidé beskriver vad föreningen erbjuder och för vem. En idé som bör spegla det utbud av aktiviteter som föreningen arrangerar. Verksamhetsidé bör ses över med jämna mellanrum för att vara aktuell samt för att säkerställa att den verksamhet som genomförs går i linje med den.

En förenings värdegrund lägger grunden för dess värderingar. Värderingarna bör efterföljas i allt som görs och erbjuds i föreningens regi. Se värdegrunden som ett stöd för dig som tränare och ledare när du ska forma dina träningar och träningsgruppens gemensamma spelregler.

Bra att ha kännedom om för att hitta den information och det stöd du behöver:
  • Din egen förenings hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i din roll som tränare och ledare?
  • Ditt distrikts hemsida och kontaktperson. Såväl det specialidrottsdistrikt din förening hör till samt Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
  • Ditt eget specialidrottsförbunds hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i ditt ledarskap?
Reflektera över
  • Hur lyder din förenings verksamhetsidé?
  • Hur lyder din förenings värdegrund?
  • Vad innebär föreningens värdegrund i konkret handling, i det du gör som tränare?
  • På vilka sätt kan du genom vad du säger, visar och gör se till att hålla värdegrunden levande i ditt tränarskap?

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt.