Fortsättningen

När första tillfället är avklarat har ni ”trådar att fånga upp”. När ni träffas igen kan du till exempel göra så här:

Laget runt
Gör en laget runt-runda där deltagarna får berätta om vad de funderat över sedan förra träffen. Klara ut det som var oklart eller tveksamt.

Vad ska göras?
Gå igenom vad som ska behandlas i dagens tillfälle. Tydliggör vilka moment och avsnitt som är aktuella. Ska anteckningar göras… vem gör det?

Stanna upp
Gör då och då korta uppehåll för att klara ut eventuella tveksamheter och för att lyfta fram olika frågeställningar, påståenden eller funderingar.

Tänk på

  • Variera arbetsformerna så att varje träff blir spännande och rolig. Förutom samtal och diskussioner kan man komplettera med:
  • Studiebesök – för att skaffa inspiration, nya intryck och ytterligare kunskap.
  • Fackmannamedverkan – en intressant person eller expert som tillför insikt och kompetens. Förbered egna frågor!
  • Samverkan – träffa andra lärgrupper för idéutbyte.
  • Ha kortare inslag av praktik – för att pröva på och förstärka det som behandlas teoretiskt.
  • Dokumentera – visa upp ert arbete genom exempelvis en utställning.

Avslutning
I slutet av tillfället bör ni göra en kort tillbakablick – vad var speciellt intressant och viktigt? Kom även överens om vilka förberedelser som ska göras till nästa tillfälle.