Första tillfället

Första gången ni ska träffas kan det kännas ovant för alla även om ni redan känner varandra. Några har kanske inte deltagit i en lärgrupp tidigare och oftast är det ett nytt ämne eller område man står inför. Några kanske tänker att det är som att hamna i skolan igen, men att arbeta i en lärgrupp är annorlunda. Ha därför inte alltför bråttom med att komma igång med själva arbetet. Börja förslagsvis så här:

Möblera
Ställ bord och stolar i en cirkel så att deltagarna lätt kan se varandra utan att behöva vrida eller vända sig. Det gör samtalet enklare. Välj en avskild lokal där ni kan samtala ostört.

Lär känna varandra
Starta med att var och en berättar lite om sig själv. Även om ni känner varandra sedan tidigare är det bra att alla får kom till tals, att få bli sedd. Du som lärgruppsledare kan till exempel be alla berätta om vad de känner till om ämnet eller vilka förväntningar man har.

Lär känna materialet
Dela ut studiematerialet om det redan är valt. Bläddra i boken, häftet eller titta igenom samtalsunderlaget. Diskutera om ni behöver kompletterande studiematerial. Kanske finns det en intressant podd, webbsida eller film som kan passa?

Mjukstarta
Du som lärgruppsledare kan därefter börja med att:

  • Berätta vad en lärgrupp är.
  • Berätta lite om SISU Idrottsutbildarna och att ni gör det här i samarbete med oss.

Börja sen en diskussion med följande frågeställningar:

  • Vad vet vi redan nu i ämnet som vi samlats kring?
  • Vad vill vi kunna och/eller göra när lärgruppen är över?
  • Finns det några frågor vi vill ha svar på eller problem vi vill lösa?

Kom överens om ”spelregler” och gör en arbetsplan
Vilka dagar och tidpunkter ska vi träffas? Ska deltagarna kunna delta digitalt och vilket verktyg ska ni i så fall använda? Vilka ”trivselregler” gäller för oss som grupp? Vilka förberedelser behöver vi göra inför varje träff? Hur ska vi göra för att tillfällena ska bli så givande och meningsfulla som möjligt?  Sammanfatta detta i en arbetsplan. Det är viktigt att ni tillsammans göra arbetsplanen även om lärgruppsmaterialet redan är bestämt.

Berätta om anordnarskapet
Det är viktigt att den som deltar i lärgruppen vet om att de deltar i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Det kallar vi för anordnarskap. Din uppgift som lärgruppsledare är att berätta lite kort om vad SISU Idrottsutbildarna är och vad de kan hjälpa till med.

Fortsätta
Efter denna inledning kan arbetet inriktas på det studiematerial som ni valt. Till exempel på texten och diskussionsuppgifterna i lärgruppsmaterialet. Men tänk på att de viktigaste frågorna är de som ni själva formulerar. I slutet av träffen bör ni göra en kort tillbakablick – vad var speciellt intressant och viktigt? Kom även överens om vilka förberedelser som ska göras till nästa träff.