Din roll

Lärgruppsledaren har en viktig roll i gruppen, men du behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte kunna ha svar på alla frågorna. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen och hitta svaren ni söker. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara samordnare, pådrivare och inspiratör.

Som lärgruppsledare förväntas du att

ha intresse och engagemang i det aktuella ämnet ni valt att samtala kring,

kunna leda arbetet och samtalet. Vara en samtalsledare som samordnar, inspirerar, driver på, strukturerar och sammanfattar,

vara lyhörd för deltagarnas behov, förutsättningar och synpunkter. Ha en kunskap om hur man utvecklar vi-känslan och teamandan.

Några ledord på vägen:

LYSSNA – Visa engagemang, uppmärksamhet och intresse när deltagare har ordet. Oavsett om du delar åsikterna eller ej. Alla ska mötas med respekt.

FRÅGA – Det bästa sättet att få igång ett samtal är att ställa frågor.

STYRA – Styr så alla kommer till tals. Det skapar aktivitet och engagemang.

STRUKTURERA – Strukturera arbetet och samtalet, så att gruppen kommer framåt och inte fastnar för länge i en fråga.

DÄMPA –Bromsa den eller de som ständigt yttrar sig, som svarar på frågor först eller jämt har en direkt lösning på problem. Låt alla få möjlighet att tänka och tala.