Lärgruppsledaren - en guide

Lärgruppsledaren har en viktig roll i gruppen, men du behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte kunna ha svar på alla frågorna. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara samordnare, pådrivare och inspiratör.

På de här sidorna får du tips och idéer som kan underlätta och vara till hjälp i ditt uppdrag med att bedriva folkbildning i din förening.